Matra Bydgoszcz


 

Wytwórnia betonu:

1. Rodzaje betonu
 • beton B-7,5
 • beton B-10
 • beton B-12,5
 • beton B-15
 • beton B-17,5
 • beton B-20
 • beton B-25
 • beton B-30
 • beton B-35
 • beton B-40
2. Zaprawy

 • zaprawa M-5
 • zaprawa M-7
 • zaprawa M-12
3. Bloczki
4. Krawężniki uliczne
5. Obrzeża trawnikowe

Beton i zaprawy oferujemy z transportem
Matra S.A.
Zakład Usług Sprzętowych Budownictwa
85-425 Bydgoszcz
ul. Flisacka 17a
Centrala (0-52) 322-38-71
Biuro Obsługi Klienta (052) 322-38-75
tel./fax (052) 327-73-05
Oddział:
85-874 Bydgoszcz
ul. Budowlana 1
Kierownik (0-52) 372-70-04
Centrala tel.fax (052) 372-66-65
email:wynajem@matra.pl